Inderbitzin J., Bühlmann A., Petignat-Keller S., Sommer D., Schierscher J., Gassmann J., Andreoli R.

Guide des variétés à cidre.

Agroscope Transfer, 251, 2020, 1-55.
weitere Sprachen: deutsch

Download deutsch (6326 kB)

Download französisch (6464 kB)

ISSN Print: 2296-7206
ISSN Online: 2296-7214
Publikations-ID (Webcode): 44462 Per E-Mail versenden

Facebook Twitter Xing LinkedIn