Huguenin-Elie O., Nyfeler D., Ammann C., Latsch A. J., Richner W.

Einfluss der Gülleapplikationstechnik auf Ertrag und Stickstoffflüsse im Grasland.

Agrarforschung Schweiz, 9, (7-8), 2018, 236-247.
autres langues: français

Téléchargement allemand (327 kB)

Téléchargement français (319 kB)

ISSN Print 1663-7852
ISSN en ligne: 1663-7909
ID publication (Code web): 39020 Envoyer par e-mail

Facebook Twitter Xing LinkedIn