Schweizer S., Schwizer T., Witsoe J.

Sortenbewertung Kirschen und Zwetschgen.

Agroscope Transfer, 442, 2022, 1-51.
autres langues: français

Téléchargement allemand (23792 kB)

Téléchargement français (11009 kB)

Lien: http://www.obstsorten.ch

ISSN Print 2296-7206
ISSN en ligne: 2296-7214
ID publication (Code web): 49314 Envoyer par e-mail

Facebook Twitter Xing LinkedIn