Pontiggia A., Münger A., Eggerschwiler L., Stucke D., Ammer S., Schüller L., Heuwieser W., Bruckmeier R., Dohme-Meier F., Keil N.

Verhaltensmerkmale zur Erkennung von beginnendem Hitzestress bei weidenden Milchkühen.

KTBL-Schrift, 520, 2020, 79-88.

ISSN Print: 0173-2811
Publication-ID (Web Code): 45709 Sending by e-mail

Facebook Twitter Xing LinkedIn